CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Website này được Sàn Giao dịch Bất động sản Hodeco thuộc Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) quản lý. Các thông tin cá nhân mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua website này được sử dụng với các mục đích sau đây:

- Cung cấp thông tin liên quan đến dự án theo nhu cầu tìm hiểu của khách hàng.

- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng đã và đang mua sản phẩm của Hodeco.

- Gửi thông tin về các sản phẩm mới, các sự kiện sắp tới nếu khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

- Thông tin khách hàng chỉ sử dụng nội bộ trong công ty Hodeco, phục vụ cho hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.

- Không bán, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào sử dụng trừ phi có sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Đối với các thông tin khách hàng đã cung cấp, Hodeco chỉ xóa dữ liệu nếu khách hàng có yêu cầu, và yêu cầu được gửi qua website hodecoland.com.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

- Sàn Giao dịch bất động sản Hodeco và những bộ phận hỗ trợ công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng tại công ty Hodeco.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho các cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra nếu được yêu cầu. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3856 274 - 0254 3856 307

Email liên hệ: sangiaodichhdc@gmail.com

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Nếu khách hàng có bất kỳ yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa các thông tin cá nhân đã cung cấp vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi qua mục LIÊN HỆ trên website hodecoland.com hoặc gửi e-mail về địa chỉ sangiaodichhdc@gmail.com.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

Hodeco hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Hodeco, vui lòng liên hệ qua số ĐT: 0254 3856 307 hoặc email: sangiaodichhdc@gmail.com.

Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo mật như đã cam kết ở trên. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng mà không phải do lỗi từ phía Hodeco.